Д-Р ЦВЕТАН ТОДОРОВ

Д-Р ЦВЕТАН ТОДОРОВ

ЛЕКАР ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Квалификация:

 • 1992 г. – Медицински университет Плевен
 • 1996 г. – Придобита специалност Рентгенография – Медицински университет София

Следдипломна квалификация:

 • 2017 г. – Магнитно – резонансна образна диагностика
 • 2000 г. – Компютърна томография
 • 1999 г. - Образна диагностика на заболяванията на млечната жлеза
 • 1998 г. – Изобразителни методи за диагностика на заболяванията на бъбреците и надбъбреците
 • 1998 г. – Ехография на щитовидната жлеза
 • 1996 г. – Съвременна образна диагностика на ендокринните заболявания
 • 1996 г. – Абдоминална ехография

Професионална кариера

 • 1992 г. – 1999 г. – лекар Образна диагностика
 • 1999 г. – 2009 г. – Началник Отделение по Образна диагностика – МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД
 • 2001 г. – 2018 г. – Управител на първа частна рентгенова лаборатория – „Фокус-R” ООД за област Монтана
 • 2009 г. – 2014 г. – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД
 • 2018 г. – 2019 г. – лекар в Бюргерспитал в Солотурн, Швейцария
 • 2014 г. – към момента – лекар специалист Образна диагностика в МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги” ЕООД