Д-Р ЛЮБОМИР ДОСЕВ

Д-Р ЛЮБОМИР ДОСЕВ

ИНВАЗИВЕН КАРДИОЛОГ

Квалификация:

 • 2011 г. – Медицински университет София
 • 2017 г. – Призната правоспособност по Инвазивна кардиология от МУ София 22.2.2017г.
 • Започната докторантура към МУ София
 • Асистент в катедра Вътрешни болести на МФ към МУ София от 6.2016г.
 • 06.2012 до 09.2012
 • V МБАЛ София
 • Лекар ординатор във Вътрешно отделение
 • Лечебно-диагностична
 • 10.2012 до 07.2013
 • Болница Лозенец София
 • Специализант по кардиология
 • Лечебно-диагностична

Професионална кариера:

 • 07.2013г. до 7.2014г - Национална кардиологична болница София -Специализант по Лечебно-диагностична кардиология
 • ОТ 7.2014г. ДО 3.2018г. - УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЛЕКАР-АСИСТЕНТ Интервенционална кардиология в отделение по Инвазивна кардиология на Клиника по Кардиология
 • 4.2018г. - CITY CLINIC ACIBADEM SOFIA ИНВАЗИВЕН КАРДИОЛОГ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ НА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
 • 4.2018г. - СИТИ КЛИНИК СВЕТИ ГЕОРГИ МОНТАНА ИНВАЗИВЕН КАРДИОЛОГ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ НА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

Участия в международни конгреси

 • EuroPCR 2015, 2016 и 2017г – Paris, France
 • TCT 2017 Conference – Denver, USA
 • ESC Congress 2017 – Barcelona, Spain

Презентации в:

 • C3 : Advanced Endovascular and Coronary Intervention Global Summit 2017– Orlando, USA
 • 28th Great Wall International Congress of Cardiology 2017 – Bejing, China