Д-Р ПЛАМЕН ПЕЛОВ

Д-Р ПЛАМЕН ПЕЛОВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

Квалификация:

 • 1996 г. - Медицински университет Плевен
 • 2006 г. – придобита специалност по Нервни болести – Медицински университет София
 • 2010 г. – придобита специалност Здравен мениджмънт Стопанска академия „Димитър А. Ценов” Свищов
 • 2002 г. – Доплерова сонография
 • 2006 г. – Вертеброгенни заболявания на нервната система
 • 2010 г. – Клинична електромиография
 • 2013 г. - Клинична електроенцефалография
 • 2014 г. – Когнитивни нарушения при неврологични заболявания

Професионална кариера:

 • 1996-1997 г. – лекар Център за спешна медицинска помощ Монтана
 • 1997 г. – 2007 г. – лекар Отделение по нервни болести МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
 • 2007 г. - до момента – Началник Отделение по нервни болести МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги” ЕООД