Д-Р ВАСИЛ ЦЕНОВ

Д-Р ВАСИЛ ЦЕНОВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Квалификация:

 • 1996 г. – Медицински университет Плевен
 • 2007 г. – Придобита специалност Анестезиология и интензивно лечение – Медицински университет София
 • 2012 г. – Обществено здраве и здравен мениджмънт – Медицински университет София

Следдипломна квалификация:

 • 2004 г. – Национален конгрес с международно участие по Парентерално и интерално хранене
 • 2005 г. – Нови аспекти в диагностиката и лечението на онкологичните заболявания
 • 2005 г. –Семинар - Криза на средната възраст при мъжа
 • 2006 г. – Симпозиум - Варненски урологични дни
 • 2007 г. – XV национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие
 • 2007 г. – Водене на анестезия със Sevorane
 • 2008 г. – Анатомия за регионална анестезия
 • 2008 г. – IV национална конференция за лечение на болката с международно участие
 • 2009 г. – „Дихателна система и гръден кош” и „Сърдечно-съдова система”
 • 2009 г. – XVI национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие
 • 2009 г. – V курс по клинично хранене- „Хранителна поддръжка в периоперативен период”, „Хранителна поддръжка при карцином”
 • 2010 г. – „Интензивно лечение, спешна медицина, кръв и трансфузионно лечение” и „Майка и дете – нежелани (странични) реакции”
 • 2010 г. – V национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие
 • 2010 г. – Юбилейна конференция по клинично хранене
 • 2011 г. – „Неврология, локорегионална анестезия и лечение на болката.Особености на анестезията според състоянието на пациента, вида на операциите и мястото на провеждането им”
 • 2011 г. – IV национална конференция по трансфузионна медицина. Трансфузионни алтернативи в клиничната практика
 • 2011 г. – XVII конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие
 • 2011 г. – VIII национален конгрес по онкология с международно участие
 • 2012 г. – IV национален конгрес по парентерално и ентерално хранене с международно участие
 • 2013 г. – XVIII национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие
 • 2014 г. – III национална конференция по парентерално и ентерално хранене с международно участие
 • 2014 г. – „Периферни нервни блокади”. „Адекватно приложение на бактериалните филтри:значение за превенцията на инфекции, свързани с механична вентилация”
 • 2014 г. – Конференция на тема „Метаболитен мониторинг; Нутритивен съпорт; Стандартизиране на нутритивния съпорт при критично болни; Нутритивен съпорт при деца”

Професионална кариера:

 • 1998 г. – 2008 г. – анестезиолог интензивен терапевт в МБАЛ- Берковица ЕООД