Качествените здравни услуги са функция на инвестиции и висококвалифициран екип, не на локация

Качествените здравни услуги са функция на инвестиции и висококвалифициран екип, не на локация

Има ли все още разграничение между болниците в големите градове и тези от по-малките населени места в България?
Надявам се, все повече хора да виждат, че такова разграничение няма. МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана е един от примерите за това. Болницата е разположена на 5 000 кв.м. площ, разполага с 5 високотехнологични отделения, база от 147 легла и близо 300 души висококвалифициран персонал. Разполагаме и с единственото отделение по „Кардиология“ с III-то ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Кардиология” и ангиографска зала, което е предпоставка пациенти от цялата област със спешни кардиологични състояния да получават качествено и навременно лечение при нас. През месец март 2019 г., получихме отлична оценка за срок от 5 години за „Цялостна медицинска дейност на лечебното заведение“, след преминаването на доброволна акредитационна оценка, която се извършва от Акредитационен съвет към Министерство на здравеопазването.
Влагаме всичките си усилия и ресурси, за да докажем, че достъпът до съвременна медицина не е елитарна услуга - качествените здравни грижи са функция на инвестиции и висококвалифициран екип, не на локация.

Кои са трите ключови фактора без които не може едно съвременно лечебно заведение през 2020 г.?
Факторите са много, но ако трябва да подчертаем като ключови само три, то това ще бъдат: висококвалифициран екип от професионалисти, инвестиции в апаратура и иновации, стремеж към колаборация на много и различни нива.
На първо място, висококвалифициран екип от професионалисти. Гладът за кадри в здравеопазването е един показателен лакмус, който индикира много ясно добре функциониращите болници – можем да се похвалим със страхотен екип от изключителни професионалисти, които не само са избрали да не напуснат България, но са избрали да работят при нас, в Монтана. Близо 50% от лекарите ни са под 50-годишна възраст, а само 25% са родом от Монтана. Всички останали са избрали да работят при нас, защото им осигуряваме средата, апаратурата и отношението, от което имат нужда. Д-р Любомир Досев, който стана популярен като младият инвазивен кардиолог, спасил 6 души с инфаркт, в рамките на един ден, е част от този екип. Инвестираме постоянно не само в оборудване, но и в развитието на лекарите си. Стремежът ни е да им осигурим технологична база и постоянна възможност за допълнителни обучения и квалификация. Неизбежната синергия между новите технологии и медицинските услуги повишава нивото на болницата и развива постоянно кадрите ни, а това е само в полза на пациентите.

Другият основен фактор - инвестиции в апаратура и иновации. Когато говорим за инвестиции в медицинско оборудване, трябва да бъде ясно, че това е един постоянен процес. Медицината се развива с толкова бързи темпове, че всяка една болница, която иска да предлага съвременно лечение на пациентите си, не може да си позволи липса на информираност относно последните научни открития и технологии. На световния пазар навлизат все повече нови услуги и ние се стремим да не бъдем в догонваща позиция. Горди сме, че МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана беше първата болница в Югоизточна Европа, която предложи на своите пациенти микроинвазивно решение на проблема с възлите на щитовидната жлеза, заболяванията на простата и черния дроб с EchoLaser технологията. И към днешна дата, болницата ни все още е единствената в цяла България, която разполага с EchoLaser апаратура. Тъй като инвестициите в иновативно оборудване и инвестициите в развитието на кадри са в неразривна връзка, лекарите ни са и единствените у нас специалисти, които са сертифицирани за пълноправно приложение на EchoLaser технология, преминали специализирано обучение за безкръвна и микроинвазивна терапия в Бергамо, Италия.

И последно, но категорично не и по важност, стои стремежът към колаборация. Не можем да говорим за пълноценно интегриране на нови услуги и технологии, без да сме готови за инвестиции в изграждането на партньорства – за да предоставим качествена здравна грижа на пациентите, трябва да положим усилия в създаването на колаборация между лечебните заведения, лекарите и институциите.

Като пример можем да посочим изграждането на партньорски отношения с международни доайени на EchoLaser технологията, които регулярно гостуват в Монтана - проф. Ренато Еспозито е част от световните имена, които консултират и асистират на нашите специалисти при извършването на интервенции в МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана. МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана има изградени партньорства с водещите в страната лечебни заведения и доказали се специалисти в областта на кардиохирургията и инвазивната кардиология. Сред тях са „Аджибадем Сити Клиник“ София и националния консултант по инвазивна кардиология – проф. Иво Петров. Партньорството с лекар от ранга на проф. Петров носи изключителна добавена стойност както за екипа, който има невероятния шанс да се докосне до неговата работа, така и за пациентите ни.

В ерата на напълно функционираща телемедицина, комуникацията, приемствеността и колаборацията между всички звена на здравния сектор, са повече от необходими, за да можем заедно да предоставим на пациентите един качествен продукт, а именно – съвременни здравни грижи.

Какви са бъдещите цели пред МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана На преден план за нас стои един дългоочакван проект – създаването на „Регионален Иновационен Център“. МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана участва в сдружение Регионален иновационен център „Здрава България”, в партньорство с Медицински университет - Плевен, Община Монтана и още 6 дружества, като кандидатурата ни е за реализиране на проект за провеждане на приложни изследвания в областта на персоналната медицина, диагностиката, индивидуалната терапия и специализирани храни на стойност 14 млн. лева. Проектът е част от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 на Министерство на икономиката, като реализацията му ще способства за ускорено икономическо и социално развитие, предлагането на иновативни услуги в областта на диагностиката и лечението на кардиологични, урологични, ендокринологични и други заболявания на болници, медицински центрове и специалисти в сферата на медицината. За нас това ще е поредната и напълно естествена крачка в посока повишаване достъпността на качествени, съвременни и високотехнологични здравни услуги за пациентите ни.

„НЕ МОЖЕМ ДА ГОВОРИМ ЗА ПЪЛНОЦЕННО ИНТЕГРИРАНЕ НА НОВИ УСЛУГИ И ТЕХНОЛОГИИ, БЕЗ ДА СМЕ ГОТОВИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАРТНЬОРСТВА.“