Хирургия по време на Covid-19 - Защо световните медицински асоциации се обединяват около лапароскопските процедури във време на пандемия

Хирургия по време на Covid-19 - Защо световните медицински асоциации се обединяват около лапароскопските процедури във време на пандемия

Лапароскопската хирургия, наричана още миниинвазивна или безкръвна хирургия, е добре позната и все по-широка разпространена в наши дни. При необходимите медицински предпоставки, тя е предпочитан метод за лечение не само от лекари, но и от пациенти. Световната пандемия от Covid-19 насочи за пореден път вниманието върху алтернативата на конвенционалната хирургия. Специалистите от отделението по „Хирургия“ на МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана, които имат дългогодишен опит с извършването на успешни лапароскопски операции, споделиха кои са факторите, които правят безкръвните интервенции предпочитан метод за лечение по време на пандемия. 

„Лапароскопските интервенции са с по-малък риск от усложнения, по-щадящи и неболезнени за пациентите. Добре познатите плюсове на миниинвазивната хирургия се оказаха на фокус при разрастването на епидемията от корона вирус в световен мащаб, като за пореден път бяха определени като съвременен и предпочитан метод за лечение. Минималните разрези, побързото възстановяване на пациента и по-краткият болничен престой са само част от факторите, които обединиха водещите световни медицински асоциации около налагането на препоръки за използване на лапароскопски интервенции.“, обясни д-р Иво Дойчинов, завеждащ отделението по „Хирургия“ на МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана. 

„Намаляването на риска от инфекции, по-бързото изписване на пациента и съкращаване продължителността на контакт с други болни, са ключови предпоставки за по-добра превенция и механизъм за ограничаване на потенциално вътреболнично разпространение на Covid-19. По този начин съхраняваме здравето на нашите пациенти, както и на колегите медици, които продължават да са на първа линия в тази битка, защото независимо дали сме в извънредната епидемична обстановка или не, никой от нас не може да изостави моралния си дълг да помогне на човек в нужда. В нашата болница, която има утвърдена практика в успешното прилагане на лапароскопско лечение, няма нито един регистриран случай на корона вирус - превантивните мерки и процедури са въпрос на отговорност към пациентите и изпълнение на високите ни медицински стандарти.“, допълни още д-р Дойчинов. 

Медиците от екипа на д-р Иво Дойчинов подчертаха, че дори и безкръвните интервенции да са предпочитан метод за лечение, понякога има медицински показатели, които налагат традиционна хирургична намеса. Хирурзите от МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана, които имат над 2 000 успешни лапароскопски операции в професионалната си кариера, напомнят, че най-доброто решение за всеки пациент се взима от екип лекари, които имат опит както с конвенционалната хирургия, така и с миниинвазивната. 

За МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана: Многопрофилната болница е разположена на 5 000 кв.м. площ, разполага с 5 високотехнологични отделения, разпределени в стационарен и консултативно - диагностичен блок, база от 147 легла и 248 души висококвалифициран персонал. Изключително комуникативната локация, инвестициите в съвременна апаратура и екип на световно ниво, правят МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана най-модерната високотехнологична болница в Северозападна България. Лечебното заведение разполага с единственото отделение по „Кардиология“ с III-то ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Кардиология” и ангиографска зала, което е предпоставка пациенти от цялата област, със спешни кардиологични състояния, да получат качествено и навременно лечение. МБАЛ „Сити клиник - Свети Георги“ разполага с модерно и високотехнологично оборудване, което гарантира високо качество на предлаганите медицински услуги. Болницата е единствената в цяла България и Югоизточна Европа, която разполага с EchoLaser. Специалистите на МБАЛ „Сити клиник - Свети Георги“ Монтана са и първите родни лекари сертифицирани за пълноправно приложение на иновативната технология, преминали специализирано обучение за безкръвна и микроинвазивна терапия в Бергамо, Италия.