Екип | МБАЛ Сити Клиник

Нашият екип

В МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана с гордост заявява, че осигурява на пациентите си най-добрите
професионалисти в страната, сред които са:

Д-Р ВАСИЛ ЦЕНОВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

v.tsenov@cityclinic-svetigeorgi.com