Екип | МБАЛ Сити Клиник

Нашият екип

В МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана с гордост заявява, че осигурява на пациентите си най-добрите
професионалисти в страната, сред които са:

Д-Р ИВО ДОЙЧИНОВ

ЛЕКАР ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

i.doichinov@cityclinic-svetigeorgi.com

ЦЕНО ЛИЛОВ ЦЕНОВ

ХИРУРГ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

ts.tsenov@cityclinic-svetigeorgi.com

РАДОСЛАВ ЕМИЛОВ ТОМОВ

СЪДОВ ХИРУРГ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

r.tomov@cityclinic-svetigeorgi.com

Д-Р ИЛОНКА КРУМОВА

СЪДОВ ХИРУРГ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

i.krumova@cityclinic-svetigeorgi.com