Д-Р САШО ЦВЕТКОВ

Д-Р САШО ЦВЕТКОВ

ЛЕКАР СЕКТОР УРОЛОГИЯ

Квалификация:

 • 1992г. – Медицински университет Плевен
 • 1997 г. – Придобита специалност по Акушерство и гинекология - Медицински университет София
 • 2001 г. – Придобита професионална квалификация Здравен мениджмънт –Югозападен университет „Неофит Рилски”
 • 2008 г. – Придобита специалност по Онкология – Медицински университет София
 • 2014 г. - Придобита магистърска степен Обществено здраве и здравен мениджмънт – Медицински университет Плевен
 • 2018 г. – Придобита специалност по Урология – Медицински университет София

Допълнителна следдипломна квалификация:

 • 1995 г. – Ултразвукова диагностика
 • 2003 г. – Гинекологична ендоскопия
 • 2004 г. – Образна диагностика на заболяванията на млечната жлеза
 • 2004 г. – Онкологични заболявания на женската гърда
 • 2004 г. - Лапароскопска хирургия
 • 2007 г. – Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка
 • 2012 г. – Ендоскопска гинекологична хирургия – I ниво
 • 2013 г. – Възстановителни операции на женската гърда
 • 2013 г. – Ендоскопска гинекологична хирургия – II ниво
 • 2014 г. – Обща хирургия
 • 2015 г. – Ехографска и доплерова диагностика
 • 2015 г. - Гръдна хирургия
 • 2015 г. – Хистероскопия
 • 2016г. – Безплоден брак и асистирана репродукция
 • 2016 г. – Детска гинекология

Професонална кариера:

 • 1992 г. – 2016 г. – МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” ЕООД – лекар ординатор Акушеро-гинекологично отделение
 • 2016 г. до момента – МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги” ЕООД – лекар ординатор Отделение по хирургия, сектор Урология