За нас

За нас

  В МБАЛ “Сити Клиник - Свети Георги” Монтана се прилага новия стандарт за качество в здравеопазването Болницата е разположена на 5 000 кв.м. площ и разполага с 5 високотехнологични отделения, разпределени в стационарен и консултативно - диагностичен блок, база от 147 легла и 248 души висококвалифициран персонал. Изключително комуникативната локация, инвестициите в съвременна апаратура и екип на световно ниво, правят МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана най-модерната високотехнологична болница в Северозападна България.

 През месец март 2019 г., МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана преминава доброволна акредитационна оценка, която се извършва от Акредитационен съвет към Министерство на здравеопазването. Акредитацията на едно лечебно заведение е оценка на предлаганите здравните услуги, възможностите на болницата, както и възможностите за обучение на студенти и специализанти. Оценяват се организацията на дейността, необходимото оборудване, квалификацията на персонала, както и стандартите за качество на медицинските услуги. МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана е с отлична оценка за срок от 5 години за „Цялостна медицинска дейност на лечебното заведение“ и „Отделни медицински дейности“.

Регулярно гостуващи в клиниката световни имена от съвременната медицина:

  • Проф. Иво Петров - Национален консултант по Кардиология
  • Акад. проф. Ивона Даскалова, дмн Национален консултант по ендокринология и болести на обмяната
  • Проф. Лазар Ангелков - Председател на Дружество на електрофизилозите в Сърбия
  • Проф. Ренато Еспозито
  • Проф. Дж. Луиджи Патели

Отделения

В МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана се извършват дейности по следните медицински специалности:
Отделение по кардиология

Отделение по Кардиология със сектор Инвазивна Кардиология, с III-то ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Кардиология” и ангиографска зала,
с база от 30 легла

Отделение по нервни болести

Отделение по Нервни болести с II-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Нервни болести“,
с база от 40 легла

Отделение по хирургия

Отделение по Хирургия с дейност Урология и Съдова хирургия , с II-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Общи медицински стандарти по хирургия”,
с база от 50 легла

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Отделение по Анестезиология и интензивно лечение с IIро ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Анестезия и интензивно лечение“,
с база от 7 легла

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина с II-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Физикална и рехабилитационна медицина“,
с база от 20 легла

Сектор по Образна диагностика

Сектор по Образна диагностика с II-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Образна диагностика“

Галерия