ВИКТОР АПОСТОЛОВ

ВИКТОР АПОСТОЛОВ

УПРАВИТЕЛ

Квалификация: 

 • 2002 г. – 2007 г. – Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски” гр.Монтана
 • 2007 г. – 2011 г. – Университет за национално и световно стопанство  гр. София – бакалавър, специалност Финанси
 • 2011 г. – 2012 г. – Университет за национално и световно стопанство гр. София – магистър Финансов мениджмънт
 • 2012 г. – 2013 г. – Стопанска академия „Д. Ценов” гр. Свищов – магистър Здравен мениджмънт 
 • 2010 г. - 2014г. – Нов български университет – с.з. специалност Политически на

  уки

Следдипломна квалификация:

 • 2003г. – Cambridge English – First Certificate in English (FCE)
 • 2004г. – Cambridge English – Certificate in Advanced in English (CAE) 
 • 2005г. – Cambridge English – Certificate of Proficiency in English (CPE)

Професионална кариера:

 • 2016 г. – до момента – Управител – МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги” ЕООД
 • 2019г. – член на Управителния съвет на Регионален иновационен център „Здрава България”
 • 2019г. – до момента – Общински съветник – Председател на ПК по Инвестиционна политика , евроинтеграция и проекти
 • 2015г. – 2019г. – Общински съветник – Председател на ПК по Инвестиционна политика , евроинтеграция и проекти
 • 2015г. – 2016г. – Управител Финансови дейности – МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги” ЕООД
 • 2013 г. – 2014 г. – Финансов анализатор – „Прима 88” ООД