Echolaser

Echolaser

Какво е лазерно лечение?

EchoLaser е първата и единствена технология за лазерно лечение под ултразвуков контрол в реално време на доброкачествени заболявания с различна локализация:

  • житовидната жлеза
  • простата
  • черен дроб
  • и други органи

Термотерапията с EchoLaser е микроинвазивна процедура, която използва лазерната светлина, предавана посредством апликатори (оптични влакна), в продължение на няколко минути, което води до нагряване на лекуваните тъкани и органи и тяхното необратимо "на място" отстраняване, като се избягва хирургическа намеса.

Термотерапията с EchoLaser има над десетгодишна история и в рамките на обширни клинични проучвания и хиляди пациенти в Западна Европа (Италия, Франция, Испания, Германия) и Китай са преодолели заболявания на простата, щитовидната жлеза, черен дроб и други органи.

Echolaser

Лазерът в EchoLaser е нов тип лазер, с висока проникваща способност, с висока и доказана клинична ефективност, но и същевременно изключително щадящ към пациентите. Лечението с EchoLaser продължава около 20 до 30 минути, без обща анестезия и дава доказано и трайно подобрение на пациентите

  • Без медицински риск
  • Без усложнения
  • Без козметични дефекти
  • Без нужда от последваща лекарствена терапия

Екип

МБАЛ “Сити Клиник - Свети Георги” Монтана е първата и единствена болница, не само в България, но и в цяла Югоизточна Европа, в която са направени редица успешни интервенции с EchoLaser. Лекарите на клиниката са и единствените у нас специалисти, които са сертифицирани за пълноправно приложение на иновативната технология, преминали специализирано обучение за безкръвна и микроинвазивна терапия в Бергамо, Италия

Предимства
Лазерния лъч е способен да оставя енергия по точен и контролиран начин.
Лазерът осигурява предсказуемо, точно иконтролирано термично лечение.
Дисперсия на лазерната енергия втъканите извън туморната тъкан е минимална
Лазерната енергия се понася добре оттялото (с много нисък риск от усложнения).
Термично отстраняване на лезията "на място".
Запазване на органите и тъканите.
Микроинвазивен подход (благодарение на изключително фините игли).
Без нужда от обща анестезия
Кратка продължителност на лечението (няколко минути)
Без увреждане и белези на мястото на апликация.
Без или с преминаваща болка след операцията.
Без или кратка хоспитализация.
Галерия