ПРЕВЕНЦИЯТА И ГРИЖАТА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ НИ ЛИЦА ВИНАГИ СА БИЛИ НАЙ-ГОЛЕМИЯТ НИ ПРИОРИТЕТ

ПРЕВЕНЦИЯТА И ГРИЖАТА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ НИ ЛИЦА ВИНАГИ СА БИЛИ НАЙ-ГОЛЕМИЯТ НИ ПРИОРИТЕТ

Монтана, 23 март 2020 г.  

Към днешна дата, 23 март 2020 г., в МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана няма регистриран случай на корона вирус, нито пациенти със съмнения или симптоматика на каквото и да е грипоподобно състояние. Превантивните мерки взети от болницата са  стандартно процедурни, в изпълнение на медицинските стандарти и указите на властите. МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана стриктно изпълнява всички наредби, защото превенцията и грижата за пациентите и медицинските ни работници винаги за били и ще продължават да бъдат приоритет за нас. Към момента имаме осигурени предпазни средства за всички наши медицински лица и сме предприели следните превантивни мерки, за да подсигурим спокойна работна среда за медиците ни, които на свой ред да продължат да се грижат за пациентите, дори в толкова трудни и стресови за цялата страна времена: 

  • Мониториране телесната температура на входа на болницата.
  • Високо ниво на противоепидемични мерки, почистване, дезинфекция и проветряване на всички помещения в болницата.
  • Отмяна на всички планирани операции.
  • Ограничаване достъпа на външни лица, преустановяване на неспешни консултации и свижданията. 
  • Осигуряване на анкетни карти, с цел мониториране и превенция потенциална заболеваемост с COVID-19 за всички пациенти. 
  • Организиране и провеждането на непрекъснат контрол на мерките за недопускане възникване и разпространение на вътреболнични инфекции и стриктното спазване на всички противоепидемични мерки. 

МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана разполага с единственото в областта отделение по „Кардиология“ с III-то ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Кардиология” и ангиографска зала, и въпреки утежнената и стресова ситуация, болницата не е спирала и няма да спре да оказва помощ и навременно лечение на който и да е пациент със спешно кардиологично състояние. 

Лекарите и всички медицински лица на болницата са доказали не само своя висок професионализъм през годините, но и своята изключителна хуманност, без която тази професия не може. МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана не разполага с инфекциозно отделение, но заявява своята готовност да окаже съдействие при състояние на криза и да продължи да изпълнява своя медицински и хуманен дълг. 

Ръководство на болницата изказва своите благодарности за всеотдайността и професионализма  на целият екип на МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана!

 

 

За МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана:

Многопрофилната болница е разположена на 5 000 кв.м. площ, разполага с 5 високотехнологични отделения, разпределени в стационарен и консултативно - диагностичен блок, база от 147 легла и 248 души висококвалифициран персонал. Изключително комуникативната локация, инвестициите в съвременна апаратура и екип на световно ниво, правят МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана най-модерната високотехнологична болница в Северозападна България. Лечебното заведение разполага с единственото отделение по „Кардиология“ с III-то ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Кардиология” и ангиографска зала, което е предпоставка пациенти от цялата област, със спешни кардиологични състояния, да получат качествено и навременно лечение. МБАЛ „Сити клиник - Свети Георги“ разполага с модерно и високотехнологично оборудване, което гарантира високо качество на предлаганите медицински услуги. Болницата е единствената в цяла България и Югоизточна Европа, която разполага с EchoLaser. Специалистите на МБАЛ „Сити клиник - Свети Георги“ Монтана са и първите родни лекари сертифицирани за пълноправно приложение на иновативната технология, преминали специализирано обучение за безкръвна и микроинвазивна терапия в Бергамо, Италия.